Directeur bedrijfsondersteunende diensten (m/v/x)

Directeur bedrijfsondersteunende diensten (m/v/x)

De vzw Nationaal Multiple Sclerose Centrum (NMSC) is een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis, gelegen te Melsbroek. Het NMSC biedt integrale, veilige, topklinische en geïntegreerde zorgtrajecten aan op maat voor personen met MS en andere chronische neurologische aandoeningen. Het NMSC ambieert om de komende jaren de evolutie te maken naar meer patiënt georiënteerd leiderschap. Deze patiëntvolgende aanpak brengt eveneens een nieuwe organisatiecontext met zich mee, die deze ambitie permanent dient te ondersteunen en vorm te geven. 

Om deze ambitie mee helpen waar te maken wenst het NMSC over te gaan tot het aanwerven van een (m/v/x): 

 

DIRECTEUR BEDRIJFSONDERSTEUNENDE DIENSTEN

 

De Directeur bedrijfsondersteunende diensten is, als nieuwe functie, verantwoordelijk om, binnen het eigen departement de bestaande werkmethoden in vraag te stellen, te laten evolueren en om nieuwe te implementeren. Samenwerken met en onderhouden van interne en externe relaties, alsook het kunnen begrijpen en interpreteren van nieuwe strategische bedrijfsontwikkelingen en de impact op het eigen verantwoordelijkheidsdomein zijn daarbij volwaardige essentiële componenten. Je streeft naar een steeds betere dienstverlening via een duurzaam bedrijfsondersteunend beleid. 

 

In concreto ben je verantwoordelijk voor het aligneren van de doelstellingen van het eigen departement met de algemene strategie van het NMSC en je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het stroomlijnen van alle bedrijfsondersteunende processen. Dit alles binnen de context van een groeiende en vooruitstrevende organisatie met een duidelijke visie, missie en strategie: voortdurend innoveren om binnen de sector toonaangevend te blijven. 

 

Wat ga je doen?

 • Je bent lid van het directiecomité en je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de strategie op operationeel niveau naar alle bedrijfsondersteunende processen. Deze werkwijze / werkmethoden / strategie implementeer je in de dagelijkse werking van de ondersteunende diensten.
 • Samen met je team realiseer je mee de strategie van het NMSC en vertaalt die in een passende aanpak voor de bedrijfsondersteunende diensten. Deze implementeer je in de dagelijkse werking van de ondersteunende diensten. 
 • Je hebt de dagelijkse leiding over de bedrijfsondersteunende diensten; zijnde voeding en keuken, schoonmaak, technische dienst, infrastructuur, IT, bewaking, veiligheid en preventie, aankoop – voorraadbeheer – distributie, beheer van de onderliggende ICT infrastructuur; bestaande uit 31 FTE’S. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en doelmatige processen en procedures. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de afstemming tussen de verschillende disciplines in functie van het realiseren van een veilige en klantgerichte service. Je geeft prioriteiten aan en houdt toezicht op projectwerking. 
 • Je geeft op een enthousiasmerende en inspirerende manier leiding en ondersteunt je medewerkers in het ontwikkelen van een efficiënte, klantgerichte en dienstverlenende werking van hun diensten. Je fungeert als coach en je slaagt erin om alle medewerkers van de  dienst te enthousiasmeren en op een gezonde manier aan het werk te houden.
 • Je implementeert en ondersteunt projectwerking, weet je snel in te werken in specifieke regelgeving en ontwikkelt een gericht sturingsbeleid (dashboards, KPI’s, …).
 • Je ontwikkelt en neemt actief deel aan in- en externe samenwerkingsverbanden.
 • Je blijft je ontwikkelen op vlak van communicatie, samenwerking, kennis van de gezondheidszorg omgeving en technische complexiteit. Als goede professional stimuleer je deze mindset ook bij je teamleden.

 

Wat verwachten we van jou?

 • Je beschikt over een vooropleiding als burgerlijk, industrieel ingenieur of een andere technische opleiding of gelijkwaardige ervaring.
 • Je hebt een grondige kennis van de regelgeving: HACCP / ARAB / AREI / milieuwetgeving /preventie en veiligheid / … of je kan deze kennis snel verwerven.
 • Je hebt kennis van financieel, strategisch en operationeel beheer en relevante zorginhoudelijke ontwikkelingen, methodes en systemen.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin als ‘eigenaar’ van alle bedrijfsondersteunende diensten. Je bent zeer integer en je ziet de job als een uitstekende kans om je professionele vleugels uit te slaan in een breed veld van ondersteunende diensten. 
 • Je bent authentiek, hands-on en maakt de bedrijfsondersteunende diensten zichtbaar binnen de organisatie. Je creëert een draagvlak door je diplomatie, charisma en je uitgesproken interne en externe klantgerichtheid.  Je hebt een grote werkkracht en inzet. Humor en een hartelijke houding vormen de smeerolie voor de samenwerking.
 • Je bent in staat nieuwe strategische bedrijfsontwikkelingen en de impact op de bedrijfsondersteunende diensten te begrijpen en interpreteren. Je bent bijkomend in staat om de strategie door te vertalen naar je departement en nieuwe werkmethoden en concepten te implementeren binnen de bestaande werkcontext. 
 • Je beschikt over een analytische geest, bent besluitvaardig en je waakt over de resultaatgerichtheid van het team. 
 • Aantoonbare relevante ervaring in leiding geven is een absolute troef. Je beschikt over de vaardigheden om een groep te leiden en te coachen. 
 • Je werkt interdisciplinair en hebt, bij voorkeur, affiniteit met de realisatie van organisatie brede veranderingsprogramma’s. Je staat zelf open voor veranderingen en weet anderen hiertoe te motiveren. Een grondige kennis van, en ervaring met, methodieken op het vlak van projectmanagement van complexe processen, leanbenadering, change management … zijn hierin behulpzaam.
 • Je weet in verschillende situaties een sterke en geloofwaardige indruk te maken, mede  dankzij je uitstekende communicatievaardigheden. 
 • Je herkent jezelf in de kernwaarden van het NMSC: met jouw klantgerichte en positieve ingesteldheid werk je mee aan en voor de zorg van onze patiënten. Je handelt op een respectvolle manier, bent gemotiveerd en toont gezonde betrokkenheid. Dit combineer je met kostenbewustzijn en resultaatgerichtheid.

 

Wat biedt het NMSC als werkgever?

 • Je komt terecht in een vooruitstrevende organisatie met een duidelijke visie, missie en strategie die vandaag in volle verandering is. 
 • Je krijgt de opportuniteit om deze nieuwe functie binnen de organisatie vorm te geven en uit te bouwen.
 • NMSC biedt een dynamisch en stimulerend werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit.
 • Je krijgt een voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur aangeboden, bestaande uit een aantrekkelijk   salarispakket   aangevuld       met      een      groeps-           en hospitalisatieverzekering, ruime bijscholingsmodelijkheden en bijkomende NMSC vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie. 

 

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan per mail naar eric.vanderheyden@mscenter.be vóór 31-01-2021. Voor bijkomende informatie betreffende de sollicitatieprocedure kan je terecht bij Eric Vanderheyden, algemeen directeur – gedelegeerd bestuurder; eric.vanderheyden@mscenter.be

Solliciteer online