Directeur Patiëntenzorg (m/v/x)

Directeur Patiëntenzorg (m/v/x)

De vzw Nationaal Multiple Sclerose Centrum (NMSC) is een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis, gelegen te Melsbroek. Het NMSC biedt integrale, veilige, topklinische en geïntegreerde zorgtrajecten aan op maat voor personen met MS en andere chronische neurologische aandoeningen. Het NMSC ambieert om de komende jaren de evolutie te maken naar meer patiënt georiënteerd leiderschap. Deze patiëntvolgende aanpak brengt eveneens een nieuwe organisatiecontext met zich mee, die deze ambitie permanent dient te ondersteunen en vorm te geven.

 

Om deze ambitie mee helpen waar te maken wenst het NMSC over te gaan tot het aanwerven van een (m/v/x):

 

DIRECTEUR PATIENTENZORG

 

De Directeur Patiëntenzorg (dir. PZ.), hetgeen een nieuwe functie betreft binnen NMSC, is verantwoordelijk om, samen met het directieteam, in een steeds evoluerende omgeving waarde te creëren en te beheren en dit in continue afstemming met alle stakeholders. Dit door anticiperend vorm te geven aan een toekomstgericht beleid maar ook door het coördineren en integreren van bestaande en nieuwe bedrijfsactiviteiten. Samenwerken met en onderhouden van interne en externe relaties alsook beschikken over een brede kennis van waardecreatie zijn daarbij volwaardige essentiële componenten.

In concreto is de Directeur Patiëntenzorg verantwoordelijk voor het aligneren van de doelstellingen van het departement patiëntenzorg aan de algemene strategie van het NMSC.

De Directeur Patiëntenzorg geeft vorm aan een beleid en bepaalt in dit kader de visie inzake de verpleegkundige en paramedische zorgpraktijk.  Dit voor wat betreft het realiseren van veilige, innovatieve, excellente, efficiënte en persoonsgerichte zorg. Hiertoe ontwikkelt de Directeur Patiëntenzorg programma’s die een impact hebben op de hele organisatie. De Directeur Patiëntenzorg wordt verwacht een interdisciplinaire samenwerking vorm te geven die de focus legt op het continu verbeteren van de patiëntervaring (inclusief patiëntveiligheid en -kwaliteit) en het optimaliseren van de werkomgeving met het oog op realiseren van excellente zorg, bedrijfscontinuïteit en kostenefficiëntie. Bovendien is de Directeur Patiëntenzorg ook diegene die het verdere verandertraject naar een interdisciplinaire benadering dient te faciliteren. De Directeur Patiëntenzorg is in zijn totaliteit verantwoordelijk voor de geleverde verpleegkundige en paramedische zorgen in het NMSC.

Het kader waarin de dir. PZ. functioneert, wordt vastgelegd door het KB. Van 14 december 2006 (BS 24/01/2007).

 

Wat ga je doen?

 • Je bent lid van het directiecomité en draagt bij tot het vormgeven aan een toekomstgericht beleid van de organisatie, hiertoe dien je de gezamenlijke doelstellingen van de directie te realiseren;
 • Je heb de dagelijkse leiding over de verpleegkundige en paramedische zorg, vandaag bestaande uit 173 VTE, in overleg met de hoofdarts. Je bent eveneens de facilitator om het departement te begeleiden bij de inkanteling van de verpleegkundige en paramedische afdelingen. Binnen deze rol dien je het beleid en de bedrijfsstrategieën te coördineren, te integreren alsook de gecreëerde waarde te beheren. Hiertoe neem je de nodige acties om de missie van het NMSC inzake zorg te realiseren;
 • Je ontwikkelt een werkomgeving, waar patiënt gerelateerde zorg centraal staat, voor verpleegkundigen en paramedici. Een werkomgeving gericht op het minimaliseren van turnover en maximaliseren van retentie van medewerkers. Het welzijn van de medewerkers behoort tot je prioriteiten. Je ontwikkelt hiertoe een gedeeld leiderschap model, gericht op excellente zorg voor patiënt en de ontwikkeling van een optimale werkomgeving, zodat de medewerkers verantwoordelijkheid nemen in hun werk en zich engageren in het team;
 • Je bepaalt de normen voor de verpleegkundige en paramedische zorgpraktijk, gebaseerd op de voor handen zijnde evidentie, en wendt de nodige tools aan voor het realiseren van deze normen, inclusief het meten en opvolgen van indicatoren. In die zin wordt de efficiëntie van de besluiten continu opgevolgd en verbeterd. Aansluitend hierbij integreer je de standaarden gerelateerd aan veilige zorg met de vereisten voor een efficiënte bedrijfsvoering. Je hebt eveneens een actieve rol in de implementatie en de aanwending van nieuwe technologie die gericht is op het verbeteren van zorg en de werkomgeving. Je gaat met andere woorden indien relevant programma’s ontwikkelen die een impact hebben op de hele organisatie;
 • Je implementeert een veiligheidscultuur in de organisatie die verantwoordelijkheid voor het beste resultaat waarborgt en die de individuele bijdrage tot het realiseren van deze cultuur waardeert en stimuleert. Je bewerkstelligt een optimale patiënten tevredenheid mede door het opstellen van een actieplan en de rapporteringen van de ombudsdienst. Je waarborgt dat de zorgverleners waarvoor je verantwoordelijk bent de wettelijke voorschriften ten aanzien van het beroep, de patiënten-rechten en de ethische codes naleven en respecteren;
 • Je ontwikkelt in- en externe samenwerkingsverbanden, vanuit je focus op het in continue afstemming gaan met een diversiteit van stakeholders om te kunnen anticiperen op de steeds evoluerende context, kennisontwikkeling en samenwerking te verbeteren. Je installeert finaal een patiënt- en teamgerichte cultuur in samenwerking met alle andere NMSC disciplines om zodoende een optimale dienstverlening en excellente outcome te waarborgen;
 • Je ontwikkelt ten aanzien van jezelf en de organisatie de juiste kennis en competenties op vlak van: communicatie, samenwerking, kennis van de gezondheidszorg omgeving, professionaliteit.

 

Wat verwachten we van jou?

 • Je behaalde een bachelor diploma verpleegkunde, aanvullend ben je in bezit van een relevant licentiaats- of masterdiploma voor de functie;
 • Je hebt kennis van financieel, strategisch en operationeel beheer en relevante zorginhoudelijke ontwikkelingen, methodes en systemen;
 • Je bent in staat te begrijpen hoe bedrijfsactiviteiten verder ontwikkeld dienen te worden op basis van de dynamiek van de omgeving waarin de organisatie werkzaam is. Je bent in staat beleidsvisies te formuleren anticiperend op een steeds veranderende omgeving. Om dit te realiseren beschik je over een analytische geest, ben je besluitvaardig, en waak je over de resultaatgerichtheid van het team.
 • Aantoonbare relevante ervaring in leiding geven is een absolute troef. Je beschikt over de vaardigheden om een groep te leiden en te coachen.
 • Je bent voorstander van interdisciplinair werk en bij voorkeur heb je affiniteit met de realisatie van organisatie brede veranderingsprogramma’s. Je staat open voor veranderingen en weet anderen hiertoe te motiveren.
 • Je weet in verschillende situaties een sterke en geloofwaardige indruk te maken, mede  dankzij je uitstekende communicatievaardigheden.
 • Je herkent jezelf in de kernwaarden van het NMSC: met jouw klantgerichte en positieve ingesteldheid hou je mee onze reputatie hoog. Je handelt op een respectvolle manier, bent gemotiveerd en toont gezonde betrokkenheid. Dit combineer je met kostenbewustzijn en resultaatgerichtheid.

 

Wat biedt het NMSC als werkgever?

 • Je komt terecht in een vooruitstrevende organisatie met een duidelijke visie, missie en strategie die vandaag in volle verandering is;
 • Je krijgt de opportuniteit om deze nieuwe functie binnen de organisatie vorm te geven en uit te bouwen. Als Directeur Patiëntenzorg speel je een vooraanstaande rol in de uitbouw van deze functie met betrekking tot het centraal stellen van de doelstelling ‘kwalitatieve zorg om de patiënt’;
 • NMSC biedt een dynamisch en stimulerend werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit.
 • Je krijgt een voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur aangeboden, bestaande uit een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met een groeps- en hospitalisatieverzekering, ruime bijscholingsmodelijkheden en bijkomende NMSC vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie.

 

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan per mail naar eric.vanderheyden@mscenter.be vóór 15-11-2020. Voor bijkomende informatie betreffende de sollicitatieprocedure kan je terecht bij Eric Vanderheyden, algemeen directeur – gedelegeerd bestuurder; eric.vanderheyden@mscenter.be

Solliciteer online