Kerncompetenties

Kerncompetenties

In het NMSC wordt gewerkt met een competentiemanagementsysteem. Werken met competenties en het opzetten van een dergelijk systeem verankert de normen, waarden, missie, visie, beleidspijlers en doelstellingen van de organisatie. Per functie kunnen competenties gedefinieerd worden, waardoor iedere medewerker via zijn of haar functie concreet kan meewerken aan de realisatie van de missie, visie en doelstellingen.

De kerncompetenties, met name de competenties die op iedere medewerker van het NMSC van toepassing zijn, werden gebaseerd op de missie van het NMSC.

“Het Nationaal MS Centrum biedt integrale, topklinische, geïntegreerde zorgtrajecten op maat voor personen met MS en andere chronische neurologische aandoeningen.”

De kerncompetenties van het NMSC zijn :

Deskundigheid (incl. zin voor kwaliteit)

Het NMSC verwacht van haar medewerkers dat zij beschikken over gespecialiseerde kennis en vaardigheden om succesvol te zijn binnen de eigen functie en om deze kennis op een kwaliteitsbewuste manier te gebruiken. Het NMSC wil hiertoe bijdragen door haar medewerkers de kans te geven hun kennis en vaardigheden uit te breiden en op peil te houden.

Cliëntgerichtheid

In het NMSC wordt iedere medewerker geacht een cliëntgerichte houding aan te nemen, zowel ten aanzien van patiënten en bezoekers als in contacten met collega’s en interne gebruikers. Bij het zoeken naar mogelijkheden of oplossingen, staan de verwachtingen van de patiënt, bezoeker of interne klant centraal en wordt er getracht hier zo veel mogelijk aan tegemoet te komen.

Werken in team

Het NMSC kenmerkt zich onder meer door haar multidisciplinaire aanpak. Werken in team is daarbij essentieel. Het NMSC verwacht van haar medewerkers dat zij actief en constructief kunnen samenwerken, zowel met collega’s binnen als buiten het NMSC, met oog op het bereiken van gezamenlijke resultaten.