Troeven

Troeven

Verloning en voordelen

In het NMSC kan je rekenen op werkzekerheid, overname van relevante anciënniteit, een competitieve verloning met verschillende premies zoals een eindejaarspremie en attractiviteitspremie en extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding.

Als voltijdse medewerker heb je naast je 20 dagen wettelijk verlof en 10 wettelijke feestdagen, ook nog recht op 4 bijkomende CAO-dagen en afhankelijk van je arbeidsregime, op 6 of 12 arbeidsduurverminderingsdagen. Bovendien krijg je per schijf van 3 jaar anciënniteit een extra vakantiedag. Voor medewerkers vanaf 45 jaar zijn er specifieke regelingen voor bijkomende vakantiedagen.

Onze medewerkers kunnen tevens genieten van een waaier aan extra voordelen :

  • Een positieve, motiverende werksfeer met aandacht voor een optimale werkverdeling werk-privé
  • Een mooie, groene omgeving
  • Een gratis griepvaccin
  • Een bedrijfsrestaurant met ruime keuze uit broodjes, salades of warme maaltijden aan zeer competitieve prijzen
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan sportactiviteiten georganiseerd door onze eigen ervaringsdeskundigen

Opleiding

Als nieuwe medewerker doorloop je een opleidingstraject, waarin we je de nodige informatie geven over je dienst en functie zodat je zo snel mogelijk kan meedraaien op het niveau van je collega’s. De mogelijkheid om opleidingen te volgen, beperkt zich echter niet tot het begin van je loopbaan.

In het NMSC kan je deelnemen aan algemene opleidingsinitiatieven : een initiatie mindfulness, een opleiding over het efficiënt gebruik van outlook en taalopleidingen zijn slechts enkele voorbeelden die vandaag op de opleidingskalender staan. Daarnaast kan je ook zelf suggesties doen voor deelname aan een opleiding of congres.

Voor de verpleegkundigen van het NMSC wordt de mogelijkheid voorzien om deel te nemen aan de e-learningopleiding ‘MS Nurse Professional’. Door het programma van MS Nurse Professional met succes te doorlopen, verwerven de verpleegkundigen een grondige kennis in alle gebieden van MS en kunnen zij het traject volgen dat hen de status van erkende MS-verpleegkundige verleent. Meer informatie over e-learningopleiding vindt u op www.msnursepro.org

Loopbaan

Voor een goede organisatie van de work-life balance van onze medewerkers, bieden wij hen de mogelijkheid om al dan niet tijdelijk deeltijds te werken in alle mogelijke dag- en uurroosters. Daarnaast staat ons HR team dagelijks klaar om medewerkers advies te verstrekken over de verscheidene vormen van arbeidsvermindering zoals tijdskrediet, bijstand bij langdurige ziekte, ouderschapsverlof, …

Multidisciplinaire en gespecialiseerde werkomgeving

MS is een zeer complexe chronische aandoening waarvan het verloop niet alleen heterogeen, maar tevens onvoorspelbaar is. Een standaardbehandeling voor personen met MS bestaat niet. Om die reden staat een multidisciplinaire benadering in het NMSC voorop. Dit betekent dat onze professionals uit verschillende vakgebieden elk met hun eigen bril naar de persoon met MS kijken om nadien samen tot een behandeling op maat van de patiënt te komen.

Iedere behandeling die in het NMSC wordt aangeboden aan personen met MS, is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis. De oorzaak van MS wordt gezocht in een interactie tussen genetische en omgevingsfactoren. In 2016 vervult het NMSC al 20 jaar een voortrekkersrol in de strijd tegen MS door haar actieve deelname aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. Op die manier hopen wij vooruitgang te boeken in de behandeling van iedere patiënt.