Cognitieve klachten

Met cognitieve problemen worden problemen bedoeld die in verband staan met denken en onthouden. Meer specifiek bedoelen we hiermee: het begrijpen en het gebruiken van taal, het verwerven van een overzicht over een situatie, het maken van denkconstructies, het geheugen, het plannen van acties, het oplossen van problemen en het kunnen bijsturen van een probleemaanpak. In het dagelijks leven zijn snelheid van informatieverwerking, geheugen, concentratie en volhouden van aandacht vaak het snelst en meest opvallend verstoord bij MS.

De ernst van de cognitieve problemen is niet afhankelijk van de ziekteduur, het type van MS, noch van de ernst van de fysieke aantasting. Cognitieve problemen kunnen zich voordoen op gelijk welk moment in de loop van de ziekte. Enerzijds heeft bijna 50% van de personen met MS cognitieve klachten, anderzijds hebben de meeste van hen slechts lichte tot matige cognitieve stoornissen. Ook bij cognitieve problemen geeft een multidisciplinaire aanpak na een grondige analyse van het probleem, de beste ondersteuning en de grootste kans op succes.

 

Auteur:
Dienst Neurologie
Neurologen en verpleegkundig experts
Laatste aanpassing: 5-6-2018