Het corona vaccin : De feiten!

Terug naar overzicht
Het corona vaccin : De feiten!

Het corona vaccin : De feiten!

COVID-19 is een infectieziekte die hoofdzakelijk de luchtwegen treft en veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Het afgelopen jaar heeft deze aandoening zich vanuit China in een razendsnel tempo over de hele wereld verspreid. De meeste getroffen mensen genezen gelukkig spontaan. Echter, door de sterke en aanhoudende circulatie van het virus blijft de druk op onze gezondheidszorg zeer hoog en moeten we inmiddels ook al een behoorlijk aantal overlijdens betreuren. Een curatieve behandeling is niet beschikbaar waardoor het beleid in eerste instantie berust op het voorkomen van besmetting. Helaas gaat dit gepaard met ingrijpende maatregelen waardoor vooral onze sociale contacten en persoonlijke vrijheden worden getroffen. Met z’n allen kijken we heel erg uit naar de tijd wanneer deze crisis achter ons zal liggen. Vanzelfsprekend voor de gezondheid van iedereen, maar ook omdat we graag willen terugkeren naar het leven zoals we het voordien gewend waren. De noodzakelijke preventieve maatregelen in kader van COVID-19 maken het moeilijk om de normale zorg in het NMSC Melsbroek te leveren. We willen allemaal graag terug naar een omgeving waar plaats en ruimte is voor meer bezoek en samenkomsten. Het NMSC wil opnieuw zijn rol als ontmoetingsplaats spelen en onze familiale sfeer uitdragen. Gelukkig kondigt het nieuwe jaar 2021 zich hoopvol aan door de komst van een vaccin tegen COVID-19. Het NMSC ondersteunt met klem het belang van vaccinatie om zo te komen tot een voldoende vaccinatiegraad in de maatschappij.

De vaccins die in België het eerst (zullen) worden uitgerold (geproduceerd door respectievelijk Pfizer-BioNTech en Moderna) bestaan uit een stukje genetische code, ook wel mRNA genoemd, van SARS-CoV-2, omhuld door een laagje vetten. Dit mRNA zal door onze cellen worden opgenomen en aanleiding geven tot aanmaak van eiwitten die eveneens aanwezig zijn op het oppervlak van het coronavirus. Hierdoor worden er immuuncellen gevormd die ons snel zullen beschermen wanneer we met het virus zelf worden besmet en op die manier voorkomen dat we ziek worden. Belangrijk om te onthouden is dat deze techniek geen enkel risico inhoudt om zelf COVID-19 op te lopen en dat er ook geen veranderingen in ons genetisch materiaal worden aangebracht. Het mRNA zal na enkele dagen door het lichaam worden afgebroken maar op dat moment is de beschermende immuunrespons reeds in gang gezet. De vaccins aangeleverd door respectievelijk Astra-Zeneca en Johnson&Johnson gaan uit van een andere techniek waarbij een ander, heel onschuldig en gemanipuleerd, virus wordt ingespoten en de eiwitten van SARS-CoV-2 tot expressie zal brengen. We moeten er steeds rekening mee houden dat het enkele weken kan duren vooraleer het optimaal effect wordt bereikt. Vaccinatie op zich kan ook altijd gepaard gaan met lichte koorts en spierpijn. Op basis van eerdere ervaringen wordt aangenomen dat er geen sprake is van een verhoogd risico op blijvende nadelen bij personen met MS.

De artsen van het NMSC raden het vaccin tegen COVID-19 ten sterkste aan bij personen met MS, en dit in alle fasen van de aandoening.

Een immunologische onderhoudsbehandeling is geen reden om het vaccin niet te krijgen. Het is wel zo dat er bij sommige producten (met name ocrelizumab, rituximab, cladribine en alemtuzumab) in overleg met de neuroloog moet gekeken worden naar de beste timing van de vaccinatie, ten opzichte van de voorziene behandelkuren van de onderhoudsmedicatie. We raden aan dat deze mensen vooraf eerst contact opnemen met hun neuroloog, best op het moment dat zij concreet zicht hebben op de beschikbaarheid van een vaccin voor hen.

Op dit moment wijst de literatuur er niet op dat MS een risicofactor is om makkelijker COVID-19 op te lopen of om een ernstiger verloop te ontwikkelen bij een infectie. De risicofactoren bij MS met lijken dezelfde te zijn als die in de algemene bevolking, met name vooral hoge leeftijd, diabetes mellitus, obesitas en aandoeningen van hart en/of longen. Indien het aan ons ligt, zouden we onze patiënten zo snel mogelijk laten vaccineren.

 Over de termijnen en de beschikbaarheid van de vaccins in het NMSC zijn nog veel onduidelijkheden: Wanneer en op welke manier de personen met MS en de medewerkers van het NMSC zullen gevaccineerd worden is vandaag niet geweten.

We beloven  hierover zeer binnenkort te communiceren, wanneer er concrete afspraken zijn. 

In afwachting benadrukken we tot slot het belang van het opvolgen van de geldende en vanuit de overheid afgevaardigde maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Voor meer details over de vaccinatie en de ontwikkeling van de vaccins tegen COVID-19 verwijzen wij ook naar deze

en de website van de overheid www.laatjevaccineren.be

Heb je een specifieke vraag als patiënt , spreek dan zeker jouw arts aan.

 

Op de site van de overheid vind je ondermeer dit zeer informatieve filmpje.