Het NMSC ontvangt de hoofdprijs van het Vlaams Patiëntenplatform

Terug naar overzicht
Het NMSC ontvangt de hoofdprijs van het Vlaams Patiëntenplatform

Het NMSC ontvangt de hoofdprijs van het Vlaams Patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform beloont het NMSC als ziekenhuis met de beste score voor het informeren van patiënten over de kostprijs van hun opname.

In ons ziekenhuis wordt aan elke patiënt gevraagd om bij ontslag een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Die vragenlijst, de Vlaamse Patiënten Peiling, is opgesteld door het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), dat hiermee peilt naar patiëntenervaringen in Vlaamse ziekenhuizen. Kostprijsinformatie is daar één onderdeel van. Het  Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) verzamelt, verwerkt en publiceert de resultaten in een breder geheel van kwaliteitsindicatoren waarmee ze de kwaliteit van zorg in Vlaanderen in beeld willen brengen.

We vielen in de prijzen voor de manier waarop we in 2021 onze patiënten informeerden over de kostprijs van opname in het ziekenhuis. Het NMSC ontving de hoofdprijs omdat 87% van de bevraagde patiënten aangaf dat ze vooraf informatie kregen over de kostprijs van hun opname. Hiermee behaalden we de beste score van alle deelnemende Vlaamse ziekenhuizen.

Onze hoofdarts Dr Tom Meurrens ontving de oorkonde op 11 oktober 2022 op het symposium van het VIKZ ‘De kwaliteit van zorg in Vlaanderen in beeld’.

Deze oorkonde voor  info over de kostprijs is zonder twijfel te danken aan de persoonsgerichte aanpak in het NMSC: elke persoon met MS wordt doorheen zijn traject in ons ziekenhuis begeleid door een sociaal werker die de mensen naast advies en begeleiding ook gepersonaliseerde info geeft over de kostprijs van een hospitalisatie. Dat gepersonaliseerd advies kan niet via de website gegeven worden.

Een dikke proficiat dus aan de collega’s van de financiële en de sociale dienst!

De erkenning die we op die manier krijgen van onze patiënten is hartverwarmend.

Iets waar we terecht fier op mogen zijn!