NMSC klaar voor behandeling met geneesmiddel op basis van cannabinoïden

Terug naar overzicht
Le NMSC prêt pour le traitement médicamenteux à base de cannabinoïdes

NMSC klaar voor behandeling met geneesmiddel op basis van cannabinoïden

Het Nationaal MS Centrum (NMSC) biedt voortaan Sativex® aan voor de behandeling van hinderlijke spasmen bij MS-patiënten. Het NMSC is hiermee één van de eerste ziekenhuizen dat het product onder strikte begeleiding aanbiedt bij een behandeling. Gezien de moeilijkheid om het gelegaliseerd product Sativex® nu in de farmaceutische industrie te verkrijgen, zullen voorlopig alleen ziekenhuisapotheken het product kunnen aanbieden mits invoererkenning.

Naar aanleiding van de publicatie van een recent koninklijk besluit (KB), is er voortaan een wettelijk kader voor het gebruik van geneesmiddelen op basis van cannabinoïden. Op basis van dit KB kunnen apothekers voortaan cannabinoïden invoeren onder de vorm van een spray, met een exact bepaalde inhoud en concentratie zoals voorzien in het product Sativex®.

Sativex® is een geel/bruine vloeistof in een glazen spuitbus die als mondspray gebruik dient te worden en bevat cannabisextracten. Het aantal verstuivingen is individueel verschillend per patiënt en daarom dient een geleidelijke opbouw in een opstartfase in samenspraak met de behandelende arts te verlopen. Zoals elk geneesmiddel, kan ook sativex® bijwerkingen hebben, zoals duizeligheid en/of vermoeidheid.

Het Nationaal MS Centrum (NSMC) te Melsbroek zal voortaan het gebruik van Sativex® aanbieden aan personen met Multiple Sclerose. De medische staf van het NMSC heeft hierin een duidelijk standpunt : “Wij zijn ervan overtuigd dat medicinale cannabis onder vorm van Sativex® - mits correct en veilig gebruik - een bijkomende optie kan zijn in de aanpak van spasticiteit en spasmen bij personen met Multiple Sclerose. Wij zien hiervoor een indicatie als de patiënt last heeft van hinderlijke spasmen of spasticiteit, waarbij de klassieke maatregelen onvoldoende effectief zijn. Wij blijven wel pleiten voor kinesitherapie en spierrelaxerende medicatie als eerst te starten behandeling bij hinderlijke spasmen of spasticiteit. Indien deze onvoldoende effect hebben of indien de nevenwerkingen te zwaar doorwegen ten opzichte van het effect, is het mogelijk dat de arts Sativex® voorstelt.”

Door Sativex® voortaan aan te bieden, wordt het NMSC één van de eerste ziekenhuizen waar cannabinoïden onder begeleiding en opvolging verkrijgbaar zijn. “De expliciete vraag van patiënten naar cannabinoïden om spasmen te onderdrukken, is opmerkelijk toegenomen sinds de berichtgeving over de legalisering van het product in de media. Door de toegenomen vraag en gezien het standpunt van de medische staf hebben we de nodige stappen gezet om het product op een legale manier aan te bieden ” stelt dr. Tom Meurrens, hoofdgeneesheer.

Wie Sativex® krijgt voorgeschreven dient momenteel de kost volledig zelf te dragen. Er is op dit ogenblik geen terugbetaling voor Sativex® voorzien. De kostprijs is aanzienlijk : 650€ voor 3 flacons. Bij gebruik van 3 verstuivingen per dag is de periode van gebruik voor de 3 flacons gelijk aan 3 maanden. Bij het maximale van 12 verstuivingen is dit enkel voldoende voor 23 dagen. De medische staf van het NMSC benadrukt wel het belang van een veilig en correct gebruik van Sativex® en stelt expliciet “ Laat duidelijk zijn : alle andere vormen van cannabis zijn niet toegelaten in het NMSC. We willen onderstrepen, dat het gebruik van klassieke cannabis een negatieve invloed heeft op de algemene gezondheid, op het verloop van Multiple Sclerose en daarnaast kunnen er storende nevenwerkingen (vermoeidheid, psychose, …) optreden. We zullen daarom ook streng toezien op de naleving van dit verbod. 

Adres: Nationaal MS Centrum – Vanheylenstraat 16 - 1820 Melsbroek 
Contactpersoon: dr. Tom Meurrens – hoofdgeneesheer – 02/597 86 35

Informatie over het NMSC
Het Nationaal MS centrum is een expertisecentrum dat mensen met multiple sclerose (MS) of een gelijkaardige ziekte van het zenuwstelsel (zoals Parkinson, ALS, ...) behandelt. Onze 300 zorgverleners bieden - vanuit de verschillende disciplines - topklinische zorg met aandacht voor behandeltrajecten op maat van de patiënt.