OLV Ziekenhuis Aalst start samenwerking met het Nationaal MS Centrum

Terug naar overzicht
OLV Ziekenhuis Aalst start samenwerking met het Nationaal MS Centrum

OLV Ziekenhuis Aalst start samenwerking met het Nationaal MS Centrum

Sinds februari 2015 beschikt het Nationaal Multiple Sclerose Centrum vzw, kortweg het NMSC, over een nieuw zorgtraject, gedragen door het Transmuraal Multiple Sclerose Team (TMST). Centraal in dit traject staat de multidisciplinaire raadpleging, waar personen met MS of aanverwante aandoeningen terecht kunnen voor een evaluatie van hun medische, fysieke, psychologische en sociale noden. Om de toegang tot het TMS-team zo laagdrempelig mogelijk te houden, biedt het NMSC haar expertise aan personen met MS ook aan buiten de muren van het NMSC door ‘on site’ te werken van een universitair of algemeen ziekenhuis. Vanaf 3 juni 2016 kunnen personen met MS of aanverwante aandoeningen ook terecht in het OLV Ziekenhuis Aalst voor een multidisciplinaire screening door het TMS-team.

Bij een complexe en heterogene aandoening als multiple sclerose is een cliëntgerichte aanpak noodzakelijk. De multidisciplinaire raadpleging door het TMS-team komt hieraan tegemoet door steeds te vertrekken vanuit de vragen en noden van de patiënt. Maar daar stopt de cliëntgerichte aanpak van het NMSC niet. Hoewel het NMSC personen met MS of aanverwante aandoeningen graag ontvangt in de eigen gespecialiseerde werkomgeving, is het voor de patiënt niet altijd vanzelfsprekend om zich te verplaatsen naar het NMSC in Melsbroek. Om die reden besloot het NMSC haar expertise aan personen met MS ook aan te bieden buiten de muren van het NMSC door ‘on site’ te werken van een ziekenhuis. In mei 2015 sloot het NMSC een samenwerkingsovereenkomst af met het OLV Ziekenhuis in Aalst. Eerder werden ook reeds twee samenwerkingsakkoorden afgesloten met het UZ Brussel en het UZ Leuven.

In het OLV Ziekenhuis Aalst zal vanaf 3 juni a.s. een multidisciplinaire raadpleging georganiseerd worden voor personen met MS. Daarbij zal een samengesteld team - een neuroloog en verpleegkundige van het OLV Ziekenhuis Aalst samen met een revalidatiearts, sociaal assistent, kinesitherapeut en diëtist van het NMSC – een uitgebreide “foto” maken van de gezondheids– en functionele toestand van een persoon met MS. In de multidisciplinaire raadpleging stelt het TMS-team de probleembeleving en vragen van de patiënt centraal. Om die reden wordt door het TMS-team vanuit de verschillende disciplines naar de patiënt geluisterd via gesprekken, vragenlijsten en testen. Na de consultatie bespreekt het TMS-team de resultaten van de multidisciplinaire screening en formuleert op basis daarvan een gezamenlijk advies over de meest geschikte aanpak voor de patiënt. Het vervolgtraject  kan bestaan uit aanbevelingen en/of therapievoorstellen via een meer specifiek multidisciplinair zorgprogramma. Om de continuïteit van de zorg te verzekeren wordt er steeds samengewerkt met de verwijzende arts en huisarts.

Voor meer informatie kan u terecht bij de TMST-coördinator op het nummer 02/597 86 36 of TMST@mscenter.be