Stamceltransplantatie in de strijd tegen MS

Terug naar overzicht
Stamceltransplantatie in de strijd tegen MS

Stamceltransplantatie in de strijd tegen MS

"Zorgt stamceltherapie eindelijk voor een doorbraak in de strijd tegen multiple sclerose?" - aan deze vraag werd de uitzending van 'Koppen XL' op maandag 25 april 2016 gewijd.

In de reportage werd een aantal personen met MS aan het woord gelaten over het proces en de resultaten van autologe stamceltransplantatie als behandeling tegen de ziekte.

Het Nationaal MS Centrum te Melsbroek vervult een voortrekkersrol in de strijd tegen MS en tracht middels klinisch wetenschappelijk onderzoek vooruitgang te boeken in de behandeling van deze ziekte. Niettemin benadrukt onze medische staf dat, bij het bekijken van de reportage over stamceltherapie, enige nuancering nodig is:

  • Stamceltransplantatie is zeer invasief. Bij een autoloog transplant zullen eerder afgenomen stamcellen bij een patiënt worden teruggeplaatst, maar dit nadat zijn natuurlijk immuunsysteem werd vernietigd. Dit vereist zware medische acties, met onder meer chemotherapie, radiotherapie en een vaak langdurig verblijf onder isolatiemaatregelen op intensieve zorgen. Het risico op complicaties (hematologische instabiliteit, ernstige infecties, etc.) is niet gering. De hele procedure gaat gepaard met een zekere mortaliteit, zoals ook in de studies bij MS patiënten is gebleken.
  • De wetenschappelijke data zijn nog preliminair. Meerdere studies hebben inderdaad een mogelijk voordeel van deze behandeling aangetoond, maar dit in een zeer selecte groep van MS patiënten met een agressieve en door ontsteking gedreven vorm van de ziekte. Er kunnen echter enkele belangrijke methodologische zwaktes van deze studies  worden aangehaald: verschillen in behandelingsprotocol, gebrek aan controlegroepen, kleine aantallen patiënten, opvolging is van korte duur, etc.
  • Andere eerder uitgevoerde studies toonden reeds aan dat stamceltransplantatie geen duidelijk voordeel oplevert bij progressieve vormen van MS.

Conclusie
Er is op heden geen duidelijk bewijs dat stamceltransplantatie een frequent toepasbare behandeling is voor MS. Het is dus zeker nog te vroeg om nu van een doorbraak in de ziekte te spreken. De medische staf van het Nationaal MS Centrum te Melsbroek volgt het wetenschappelijk onderzoek rond MS continu op, dit zowel op het gebied van de stamcelbehandelingen als al de andere onderzoekstrajecten.

Meer info:
In geval van bijkomende vragen rond deze materie, kan je steeds terecht bij de artsen van onze medische staf voor meer uitgebreide uitleg.

Informatie over het NMSC
Het Nationaal MS centrum is een expertisecentrum dat mensen met multiple sclerose (MS) of een gelijkaardige ziekte van het zenuwstelsel (zoals Parkinson, ALS, ...) behandelt. Onze 300 zorgverleners bieden - vanuit de verschillende disciplines - topklinische zorg met aandacht voor behandeltrajecten op maat van de patiënt.