UPDATE 13/03/2020 : Extra maatregelen CORONA virus

Terug naar overzicht
UPDATE 13/03/2020: Mesures supplémentaires CORONA virus

UPDATE 13/03/2020 : Extra maatregelen CORONA virus

Ons doel is en blijft het corona virus buiten het NMSC te houden.
We vermijden IN/UIT transferts
We blijven zorg en therapie verlenen aan patiënten die opgenomen zijn
We blijven alle voorschriften m.b.t. hygiëne opvolgen.
We zullen indien nodig bijkomende maatregelen nemen indien deze nodig zijn en volgen de richtlijnen van de Federale regering.

VANAF MAANDAG 16/03 ZIJN VOLGENDE MAATREGELEN VAN KRACHT

WAT WE SCHRAPPEN
We schrappen de ambulante therapie – alle patiënten worden hierover in de loop van de dag gecontacteerd.
De geplande opnames worden geschrapt - alle patiënten worden hierover in de loop van de dag gecontacteerd.
De consultaties van de artsen/consulenten worden geschrapt of kunnen doorgaan in tele-conference  alle patiënten worden hierover in de loop van de dag gecontacteerd.  
Patiënten die vandaag in weekend gaan komen maandag niet terug in opname. De patiënt krijgt hier de keuze om al dan niet te blijven.  Elke patiënt die daarna beslist om naar huis te gaan en dit ook medisch kan, na overleg met de behandeld arts, mag naar huis. WAT WE BLIJVEN AANBIEDEN
Patiënten die in opname zijn blijven natuurlijk de nodige zorgen krijgen (verpleegkundig en therapeutisch).
MS behandeling binnen de poli (medicatie) zullen case-by-case geëvalueerd worden.  
Voor dringende gevallen zullen de artsen beschikbaar zijn voor consultatie


WE BLIJVEN VOOR ALLE PATIENTEN TELEFONSCH BESCHIKBAAR
Via onze Sociale Dienst op het nummer
02 597 86 50.

Indien de wachttijd oploopt, vragen we jullie begrip. We doen er alles aan om iedereen te woord te staan.