Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk Onderzoek

Als gespecialiseerd centrum in MS engageert het NMSC zich om een actieve rol te spelen in het wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek omvat verschillende domeinen.

  1. De klinische studies met MS medicatie zijn wellicht het best gekend. Deze studies gebeuren meestal in een internationale context, op initiatief van farmaceutische bedrijven.
  2. Een recente en nieuwe piste in het wetenschappelijk onderzoek is het onderzoek naar de darmflora bij MS. Momenteel loopt er een FWO project in samenwerking met de universiteiten van Brussel en Leuven.
  3. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich ook op MS-gerelateerde klachten zoals moeheid, verminderde concentratie en bewegingsstoornissen. Deze worden diepgaand onderzocht en soms behandeld worden in het kader van klinische studies. Nieuwe revalidatie technieken met robotica kunnen in dit kader ook getest worden.

Tegenover dit engagement vanuit het NMSC, staat er evenwel geen structurele financiering. Het centrum is afhankelijk van beurzen voor onderzoeksprojecten en onderzoekers, van financiële middelen via gesponsorde klinische studies door de farmaceutische industrie, van giften…

Type studies

  • Medicatie studies fase ¾
  • Observationeel onderzoek
  • Nieuwe revalidatie technieken (vb robotica)

 

Het onderzoek in het NMSC gebeurt via specifieke fondsen, beurzen en andere partners, meestal in vrije tijd   

  • KUL MS fonds
  • WO projecten neurologie
  • Revalidatieprojecten

 

Je kan ons op verschillende manieren steunen

  • Financieel als organisatie, als bedrijf, als goed doel

En