JCI accreditatie

Terug naar overzicht
JCI accreditation

JCI accreditatie

Als eerste revalidatieziekenhuis in de Benelux heeft het Nationaal MS Centrum op maandag 16 oktober 2017 het kwaliteitslabel van Joint Commission International (JCI) gekregen. Met het behalen van de ‘Gold Seal of Approval’ behoort het Nationaal MS Centrum tot de meest toonaangevende zorginstellingen in de wereld.

Joint Commission International (JCI) is een organisatie die internationale normen, de zogenaamde JCI standards, vastlegt voor kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt.  Als een audit door JCI aantoont dat het kwaliteitssysteem van de zorginstelling beantwoordt aan de hoge eisen van de standards, verleent JCI een ziekenhuisaccreditatie. Bovendien legt een accreditatie verbeterpunten van een organisatie bloot en gaat ze na of er in de organisatie een cultuur heerst om deze punten aan te pakken en te streven naar een optimalisering van de zorg en kwaliteit. 

Eric Vanderheyden, algemeen directeur Nationaal MS Centrum, over het belang van dit kwaliteitslabel:

"Als revalidatiecentrum dat volop bezig is met ‘bouw van een nieuwe zorgsite’ ben ik heel trots op deze accreditatie. De accreditatie is  het bewijs dat we door de continue inzet van al onze medewerkers integrale, veilige, topklinische en geïntegreerde zorgtrajecten op maat bieden aan personen met MS en andere neurologische aandoeningen. Het mooiste compliment dat de auditoren me gaven is dat ze zelden zo een enthousiast, gedreven en professioneel team hebben gezien die zich voor de volle 100% inzet voor de patiënt.  Door het behalen van het JCI accreditatielabel bestendigen wij tevens onze positie als referentiecentrum en zullen dit ook nog verder uitbouwen in de toekomst."