Sensorische symptomen

Met sensorische symptomen worden alle klachten bedoeld die een gevolg zijn van een verstoorde gevoelswaarneming. Men onderscheidt verschillende sensorische modaliteiten in het menselijk lichaam: tast, besef van positie in de ruimte (proprioceptie), pijn en temperatuur. De signalisatie start door prikkeling van gevoelsreceptoren gelegen in weefsel als huid, spieren en gewrichten. De zenuwimpulsen lopen vervolgens via het ruggenmerg over de diepere hersenkernen naar het deel van de hersenschors dat verantwoordelijk is voor de verwerking. Pijn/temperatuur en fijne tastzin/proprioceptie volgen afzonderlijke trajecten in het ruggenmerg

Primaire schade aan sensibele zenuwbanen kan lijden tot afwezigheid of zelfs verlies van de waarneming van een of meerdere gevoelsmodaliteiten. Een verminderde tastzin in een bepaald lidmaat is een voorbeeld hiervan (hypoesthesie). Daarnaast kunnen er ook abnormale gewaarwordingen ontstaan, al dan niet spontaan: verhoogde gevoeligheid voor aanraking (hyperesthesie), tintelingen (paresthesieën), pijn, flitsende elektrische (pijn)sensaties (trigeminus neuralgie, teken van L’hermitte).

Auteur:
Dienst Neurologie
Neurologen en verpleegkundig experts
Laatste aanpassing: 5-6-2018