Slikstoornissen

Ten gevolge van een verminderd functioneren van de spieren van de mondholte en keel kunnen problemen met het vlot slikken ontstaan. Dit komt voor bij ongeveer 40% van alle patiënten met MS, maar wordt vooral gezien in gevorderde ziektestadia. Voedsel en/of drank kunnen in de luchtpijp terechtkomen in plaats van in de slokdarm, hetgeen een risico op longinfecties met zich meebrengt.

Slikproblemen kunnen in sommige gevallen beperkt zijn en blijven. Het kan ook zijn dat men zich niet verslikt, maar dat eten te vermoeiend wordt of dat men niet goed meer kan kauwen. Een snelle en gerichte aanpak kan heel wat moeilijkheden voorkomen.

Bij slikproblemen zoekt het slikteam samen met jou naar een oplossing. Het slikteam bestaat uit een arts, verpleegkundige, logopediste, diëtiste en zo nodig een ergotherapeut. Een goede slikfunctie is belangrijk voor de algemene gezondheid. Slikproblemen dienen zo snel mogelijk herkend te worden.

 

Auteur:
Dienst Neurologie
Neurologen en verpleegkundig experts
Laatste aanpassing: 5-6-2018