Samenwerking tussen het NMSC en het AZ Sint-Blasius in Dendermonde

Terug naar overzicht
Collaboration between the NMSC and AZ Sint-Blasius in Dendermonde

Samenwerking tussen het NMSC en het AZ Sint-Blasius in Dendermonde

 

Het NMSC werkt sinds februari 2015 aan de uitbouw van het Transmuraal Multiple Sclerose concept. In dit zorgmodel staat het multidisciplinair team van artsen en therapeuten centraal, nl. het Transmuraal MS Team (TMST). Dit team neemt kennis van de medische, fysieke, psychologische en sociale noden van een persoon met MS en gaat dan samen na welk zorgprogramma aansluit bij die specifieke vraag of nood van de persoon met MS.

Het transmuraal MS-zorgconcept wordt in de NMSC-lokalen aangeboden, maar heeft van bij de aanvang tegelijk tot doel gehad om met dit zorgmodel zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de persoon met MS te komen. Om dit laatste te realiseren, hebben we het voorbije anderhalf jaar contacten gelegd met universitaire en algemene ziekenhuizen om ons gespecialiseerd MS-team daar in te zetten. Vandaar de benaming “transmuraal”.

 

In de uitbouw van deze transmurale activiteiten hebben we recent een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Vanaf 12 januari 2017 organiseert het transmuraal MS team van het NMSC er tweemaandelijks een multidisciplinaire screening op donderdag, samen met de neuroloog en de MS verpleegkundigen van het AZ Sint-Blasius.

 

Personen met MS kunnen nu terecht op 5 verschillende plaatsen voor een consultatie met het TMS-team: het UZ Brussel, het UZ Leuven, het OLV Aalst, het Imeldaziekenhuis in Bonheiden en vanaf 2017 ook dus in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde.